Tổng kết 2020 – 1 năm đầy biến động


Ngày cuối cùng của 2020 đã sắp hết rồi. Cùng tổng kết lợi nhuận/thua lỗ trong 1 năm qua nhé anh chị em chây-đer :popo_ah:
Em xin phép đi trước nhé :popo_big_smile:
Tài khoản bé anh em đừng chê cười nha :popo_extreme_sexy_girl:

{
“lightbox_close”: “Close”,
“lightbox_next”: “Next”,
“lightbox_previous”: “Previous”,
“lightbox_error”: “The requested content cannot be loaded. Please try again later.”,
“lightbox_start_slideshow”: “Start slideshow”,
“lightbox_stop_slideshow”: “Stop slideshow”,
“lightbox_full_screen”: “Full screen”,
“lightbox_thumbnails”: “Thumbnails”,
“lightbox_download”: “Download”,
“lightbox_share”: “Share”,
“lightbox_zoom”: “Zoom”,
“lightbox_new_window”: “New window”,
“lightbox_toggle_sidebar”: “Toggle sidebar”
}

B7DE388F-8426-4424-9163-90CF291AFDDB.JPG
nhan tien (1).jpg
aaaasc.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *