Liều thân già ôm ít XRP ??


Em mới mua ít XRP hôm qua: $0.2 tại sàn PM2USDT.COM
Dự là cắt lỗ ở $0.1 và chốt lời $0.3-0.4 – trước ngày 20-01-2021.
Liệu có con Honda Civic cùi của em có thành con Camry 2.5 dc hay ko? Hay là về con Wave Tàu?
============
Mời các cao nhân cho ý kiến xem mình làm vậy ổn hay không?
====================

{
“lightbox_close”: “Close”,
“lightbox_next”: “Next”,
“lightbox_previous”: “Previous”,
“lightbox_error”: “The requested content cannot be loaded. Please try again later.”,
“lightbox_start_slideshow”: “Start slideshow”,
“lightbox_stop_slideshow”: “Stop slideshow”,
“lightbox_full_screen”: “Full screen”,
“lightbox_thumbnails”: “Thumbnails”,
“lightbox_download”: “Download”,
“lightbox_share”: “Share”,
“lightbox_zoom”: “Zoom”,
“lightbox_new_window”: “New window”,
“lightbox_toggle_sidebar”: “Toggle sidebar”
}

XRP 2.png
XRP.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *