DRC – Hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp và triển vọng phục hồi tích cực sau dịch | Kiếm Tiền Trên Mạng – Make Money Online


DRC ước tính doanh thu quý III/2020. đạt 991 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2020. Sau 9 tháng đầu năm, DRC ghi nhận 2,648 tỷ đồng doanh thu (-12% yoy) và lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng (-15% yoy).
Chào anh chị, hôm nay Finashark xin chia sẻ nhận định giao dịch với cổ phiếu DRC. Anh chị xem bài viết đầy đủ tại link nhé:
https://finashark.vn/…/drc-huong-loi-tu-chi-phi-dau-vao…
—————————————–
Theo dõi Finashark tại:
Website: https://finashark.vn/
Tradingview: https://vn.tradingview.com/u/Finashark/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnV8p1EZSS0DTdtw2NQnHMg
Facebook:
https://www.facebook.com/finasharkLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *