Airdrop – Nhận 42 CPX token miễn phí với Crypxie Exchange Airdrop | Kiếm Tiền Trên Mạng – Make Money Online


  • 1. Đăng ký :

  • 2. Xác minh thư của bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào ‘airdrop’ trên dasboard của bạn.
  • 3. Hoàn thành các nhiệm vụ trên mạng xã hội để kiếm được tối đa 10 CPX.
  • 4. Hoàn thành KYC. (+10 điểm CPX)
  • 5. Đặt cọc tối thiểu $ 10 (+10 CPX) và thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn trên nền tảng tương đương $ 10. (+ 10 CPX)
  • 6. 1.000 người tham gia đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng là 2.000 mã thông báo DOGE khi hoàn thành nhiệm vụ 4.
  • 7. Gửi thông tin chi tiết của bạn đến trang airdrop.
  • 8. Tạo liên kết giới thiệu của bạn và mời bạn bè để kiếm thêm mã thông báo CPX.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *