Airdrop – DEAP – playmining airdrop round 2 | Kiếm Tiền Online


DEAP – Playmining airdrop round 2
Get 50 Dep ( – 0.25$) + 100 Pts ( ? )
Refferal : 50 Dep + 100 pts

Task
Đăng ký veri mail xong anh em cuộn xuống tìm chỗ nhập Refferal code
AV2KM6
* Lưu ý : Nhập refferal code trước khi tạo ví nếu không sẽ không nhận được token
Sau khi đăng ký + nhập mã ref thì vào
https://daa.playmining.com tạo ví và veri sdt ( bắt buộc )
Token sẽ trả về ví sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký
Đã list nhiều sàn giao dịch
Kèo có thể cheat ăn ref rút yêu cầu KYC , kyc đơn giản thời gian duyệt 2 ngày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *